Kategorie kurzů

Ekologie 
 Biologie a ekologie člověka
 Základy ekologieTento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn
Fyziologie 
 Fyziologie a molekulární biologie rostlinné buňky
 Fyziologie rostlin pro kombinované studiumTento kurz je otevřen i pro hostyTento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn
 Fyziologie rostlinTento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn
 Fyziologie živočichů a člověkaSouhrn
 Fyziologie živočichů a člověka - kombinované studiumSouhrn
Informatika 
 2016/17 - KBI/ICT2 - DSTento kurz vyžaduje klíč k zápisu
 2016/17 - KBI/KICT - KSTento kurz vyžaduje klíč k zápisu
 2016/17 - KBI/ICT - DSTento kurz vyžaduje klíč k zápisu
 2015/16 - KBI/ICT2 - DSTento kurz vyžaduje klíč k zápisu
 2015/16 - KBI/ICT - KSTento kurz vyžaduje klíč k zápisu
 2015/16 - KBI/ICT - DSTento kurz vyžaduje klíč k zápisu
 2014/15 - KBI/ICT - KSTento kurz vyžaduje klíč k zápisu
 2015/16 - KBI/KICT2 - KSTento kurz vyžaduje klíč k zápisu
 2014/15 - KBI/ICT - DSTento kurz vyžaduje klíč k zápisu
 IT v biovědách II - KS
 IT v biovědách I - KSTento kurz vyžaduje klíč k zápisu
 IT v biovědách I - DSTento kurz vyžaduje klíč k zápisu
 KBI / P116 (118) - IT v biologických vědách ITento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn
 KBI / P100 - PVK - IT v biologických vědách ITento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn
 KBI / P006 - PVK - IT v biologických vědách IISouhrn
 KBI / K107 - IT v biologických vědách I - kombinované studiumTento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn
 KBI / K306 - PVK - IT v biologických vědách II - kombinované studiumTento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn
Laboratorní metody 
 2015/16 - KBI / P218 - Biologické laboratorní metody IITento kurz vyžaduje klíč k zápisu
 2015/16 - KBI / K206 - Biologické laboratorní metody IITento kurz vyžaduje klíč k zápisu
 Elektronová mikroskopieTento kurz vyžaduje klíč k zápisu
 K103Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu
 P104/107/114Souhrn
Neurobiologie 
Obecná biologie 
 Biologie půdních mikroorganismůTento kurz vyžaduje klíč k zápisu
 Biologicky aktivní látky
 Sociobiogie
 Fyziologie a molekulární biologie živočišné buňky
 NanobiotechnologieTento kurz je otevřen i pro hosty
 Mammalogie
 Základy etologie člověka a evoluční psychologie
 Vědecká komunikace v biologiiTento kurz vyžaduje klíč k zápisu
 Bioanalytické metodyTento kurz vyžaduje klíč k zápisu
 Antropologie a genetika člověka
 Bakalářská práce z biologieTento kurz je otevřen i pro hosty
 Statistika pro biology
 Metody molekulární biologieSouhrn
 Molekulární biologie pro KSTento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn
 Úvod do přípravy odborných studií a vědecké komunikaceTento kurz je otevřen i pro hostySouhrn
 Chemie a fyzika živých soustav - kombinované studiumTento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn
 Chemie a fyzika živých soustav - denní studiumTento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn
 Studijní materiály ke SZZ z biologie - Maly JTento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn
 Molekulární a buněčná biologieTento kurz je otevřen i pro hostyTento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn
 Biologie dětí a dorostuTento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn

Bioanalytické metody 
Parazitologie 
 ParazitologieTento kurz vyžaduje klíč k zápisuSouhrn
Systematika 
 Fylogeneze a systém strunatcůSouhrn
Studenti studentům 
 Studenti studentůmSouhrn
Vyučování biologie 
 Příprava na pedagogickou praxi
 Souvislá pedagogická praxe SŠ
 Didaktika biologie SŠSouhrn
 Didaktika biologie ZŠ
 Didaktika biologieSouhrn
 Průběžná pedagogická praxeSouhrn
 Souvislá pedagogická praxe ZŠSouhrn
Zoologie 
 2014/15 - Výzkum obratlovců v praxi
 2014/15 - Aplikovaná etologie
 2013/14 - Aplikovaná etologie
 Vybrané kapitoly z etologie bezobratlých
 Biologie členovců
 Etologie živočichůSouhrn
 Zoologie bezobratlýchTento kurz je otevřen i pro hostySouhrn
 Obecná zoologie - denní studium
 Obecná zoologie - kombinované studiumSouhrn
Bezpečnost 
 Zásady laboratorní práce
Bc. a Mgr. závěrečné práce 
 Témata závěrečných pracíTento kurz je otevřen i pro hosty
Biotechnologie 
 MikrofluidikaTento kurz vyžaduje klíč k zápisu
 2015/16 - Mikrofluidní systémy a biologická analýza Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu
 2016/17 - Bio-MEMSTento kurz vyžaduje klíč k zápisu
 Biotechnologie rostlinTento kurz vyžaduje klíč k zápisu
 2014/15 - Mikrofluidní systémy a biologická analýza Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu
 2014/15 - Bio-MEMSTento kurz vyžaduje klíč k zápisu
 Mikrofluidní systémy a biologická analýza
 Bio-mikroelektromechanické systémy