Skip Nabídka témat Bc. a Mgr. prací

Nabídka témat Bc. a Mgr. prací

Přehled Bc. a Mgr. prací je součástí kurzu Témata závěrečných prací. Naleznete jej v kategorii kurzů Bc. a Mgr. závěrečné práce.

Ke kurzu je možné přihlásit se bez hesla. Kurz je dostupný i pro Hosty.
Skip Kategorie kurzů
Státní závěrečné zkoušky

Požadavky ke SZZ
  1. Úprava požadavků ke SSZ pro navazující (magisterské) studium. Požadavky předmětu Molekulární biologie živočišné buňky prof. Fišara jsou nahrazeny požadavkami předmětu Fyziologie a molekulární biologie živočišné buňky doc. Mareše a Mgr. Ruperta. Dokument s požadavkami je k dispozici ve formátu pdf. (Aktualizováno 3.6.2016)
  2. Požadavky ke SSZ pro bakalářské studium, dokument ve formátu pdf. (Aktualizováno 12.1.2016)
  3. Požadavky ke SSZ pro navazující (magisterské) studium, dokument ve formátu pdf. (Aktualizováno 15.5.2015)
  4. Témata pro státní závěrečné zkoušky pro dvouoborové učitelství SŠ, dokument ve formátu pdf. (Aktualizováno 7.3.2016)

Návrhy komise pro SZZ na KBI PřF UJEP (aktualizováno dne 3. března 2016)

Komise pro obhajoby bakalářských a magisterských závěrečných prací a státní závěrečné zkoušky konané na Katedře biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v akademickém roce 2015/2016

----------------------
Studijní program:
N 1501 Biologie

Studijní obor:
1501R001 Biologie
1501R001 Biologie (dvouoborové)

Studijní program:
N 1501 Biologie

Studijní obor:
7504T029 Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové)

Předseda:
doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.

Místopředseda:
doc. MUDr. Vladislav Mareš, DrSc.
doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc.

Členové:
doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.
Doc. RNDr. Eva Jozífková, Ph.D.
RNDr. Jan Ipser, CSc.
RNDr. Lenka Němcová, CSc.
Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Mgr. Karina Šondová, Ph.D.
RNDr. Přemysl Zelenka, CSc.
RNDr. Oldřich Benada, CSc.
RNDr. Blanka Desortová, CSc.


----------------------
Studijní program:
N 1501 Biologie

Studijní obor:
1501T001 Biologie (jednooborové)

Předseda:
doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.

Místopředseda:
doc. MUDr. Vladislav Mareš, DrSc.
doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc.

Členové:
doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.
Doc. RNDr. Eva Jozífková, Ph.D
Mgr. Jan Malý, Ph.D.
RNDr. Jan Martinec, Ph.D.
Mgr. Karina Šondová, Ph.D.
Mgr. Diana Holcová, Ph.D.
RNDr. Jan Bobek, Ph.D.
RNDr. Oldřich Benada, CSc.
RNDr. Blanka Desortová, CSc.