Skip Nabídka témat Bc. a Mgr. prací

Nabídka témat Bc. a Mgr. prací

Přehled Bc. a Mgr. prací je součástí kurzu Témata závěrečných prací. Naleznete jej v kategorii kurzů Bc. a Mgr. závěrečné práce.

Ke kurzu je možné přihlásit se bez hesla. Kurz je dostupný i pro Hosty.
Skip Kategorie kurzů
Úřední dokumenty:
 • Vzor žádosti (mozno využít k různým účelům) si můžete stáhnout zde.
 • Formulář žádosti o uznání předmětů si můžete stáhnout zde.
 • Přihlášku ke státní závěrečné zkoušce, státní rigorózní zkoušce, státní doktorské zkoušce si můžete stáhnout zde. Vzorová přihláška je zde.
 • Směrnice k zadávání a odevzdávání závěrečných prací si můžete stáhnout zde.
 • Obecné zásady a doporučení pro zadávání, psaní a odevzdávání závěrečných kvalifikačních (bakalářských/diplomových) prací si můžete stáhnout zde.
 • Pokyny pro formální úpravu závěrečných prací si můžete stáhnot zde.
 • Údaje vyplňované autorem závěrečné práce ve STAGu si můžete stáhnout zde.
 • Příkaz vedoucího katedry k zadávání témat BP a DP si můžete stáhnout zde.
 • Směrnice k uznávání zkoušek si můžete stáhnout zde.
 • Stipendijní řád si můžete stáhnout zde.
 • Studijní a zkušební řád si můžete stáhnout zde.
 • Platné směrnice k poplatkům za studium, které se týkají i kombinovaného studia (kombinované studium je ve standardní době studia bezplatné), si můžete stáhnout zde.